Δομή επίπεδης στέγης

ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ

Οι επίπεδες στέγες αποτελούν πλέον την πιο αποτελεσματική χρήση του αστικού χώρου, προσφέροντας αρχιτεκτονική ελευθερία, έλεγχο της ροής του νερου προς τα κάτω στο σύστημα αποχέτευσης, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.Οι στέγες με πολύ χαμηλή κλίση επιλέγονται συνήθως για έναν ή περισσότερους λόγους; αισθητική, παροχή διαδρόμου/ντέκι αλλά και την ευκολη κάλυψη για δομές με πολύπλοκα σχέδια.

Σχεδιάζουμε την δομή της οροφής σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πελατών μας!
Σε περίπτωση σχεδιασμού επίπεδης οροφής χρησιμοποιούμε το σύστημα της ανεστραμμένης μόνωσης δώματος τοποθετώντας επιπλέον 5 εκατοστά θερμομόνωσης επάνω απο την μεμβράνη νερού.

ΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

  1. Μεταλλικά ψαλίδια 40 εκατοστών τοποθετούνται κάθε 40-50 εκατοστά, με βάση τα μηχανικά σχέδια.
  2. A galvanized trapezoidal profile which is being used in the construction of large spanning composite decks is installed on top of the metal trusses.
  3. Polystyrenobeton 7 cm with Quality 1200 is installed on top of the metal deck
  4. Ενίσχυση Y8/20 εκατοστά.
  5. Μπετόν 8 εκατοστών ποιότητας C25 με σχηματισμό 1% κλίση ανά μέτρο για την κατεύθυνση του νερού.
  6. COPERNIT Άσφαλτικό ρολό μόνωσης 4χιλιοστών. Tροποποιημένη ασφαλτική μεμβράνη στεγανοποίησης από αποσταγμένη άσφαλτο, τροποποιημένη με πολυ-ολεφίνες και επιλεγμένα συμπολυμερή. Ενα πολύ ευπροσάρμοστο υλικό, κατάλληλο για τις περισσότερες εφαρμογές.
  7. UPVC υδροροές ενσωματώνονται για την αποστράγγιση της επίπεδης οροφής οι οποίες θα κατευθύνουν το νερό στο έδαφος ή σε μια δεξαμενή αποθήκευσης σε περίπτωση που έχει προταθεί σχέδιο βιώσιμου σπιτιού.

copernit

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

No Comments Yet.

Leave a comment

Hey, wait!You still have any questions, you can leave your email and we will contact you soon!

You still have any questions, you can leave your email and we will contact you soon!