Υπηρεσίες συντήρησης τοπίου με την Pelasgos Homes

Με την Pelasgos Home ως έμπιστο συνεργάτης σας, θα ήστε σίγουροι πώς όλες οι ανάγκες συντήρησης του εξωτερικού του σπιτιού σας ικανοποιούνται. Παρακολουθούμε την μακροπρόθεσμη υγεία του σπιτιού και του κήπου σας, εστιάζοντας σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την προστασία και την ενίσχυση των επενδύσεων σας. Κάνουμε τα πάντα για να παρέχουμε την καλήτερη εξυπηρέτηση.

Η συντήρηση τοπίου προβλέπει τα εξής:

•Ώρα και προϋπολογισμός | Η υπηρεσία κοστολόγησης μας, μας επιτρέπει να καθορίσουμε πόσα μέλη της ομάδας μας απαιτούνται για να καλλωπίσει και να διατηρηθεί το ακίνητό σας ανάλογα με τις ώρες.
•διαδικασίες σχεδιασμού απο Εμπειρογνώμονες | ξέρουμε ακριβώς πότε να προετοιμάσουμε το έδαφος, την φύτεψη, τη θεραπεία και τη συντήρησή των φυτών σας, έτσι όστε το σπίτι σας να είναι σε ξαιρετική κατάσταση καθ’ολη την διάρκεια του χρόνου.
•Στην Pelasgos Homes παρέχουμε σχεδιασμό τοπίου και την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου σε οποιαδήποτε πόλη της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ: 25107220 ή με email στο info@pelasgoshomes.com

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

No Comments Yet.

Leave a comment

Hey, wait!You still have any questions, you can leave your email and we will contact you soon!

You still have any questions, you can leave your email and we will contact you soon!